Set Solat termurah?

Soaltlah anda sebelum anda disolatkan,,